خدمات و اخبار خانه كارگر

 

« کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه هستند . چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است . حیات یک ملت مرهون کارو کارگر است ...»

امام خمینی(ره)

 

مدارک لازم جهت عضویت خانه کارگر

 ۱-     سه  قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده

 ۲ -     کپی صفحه اول شناسنامه و کپی کارت ملی پشت و رو

  ۳-قبض مربوط به پرداخت حق عضویت ( یک ساله ۱۰۰۰۰۰ ریال و سه ساله ۲50000 ريال ) به حساب جاری جام به شماره   171952545  بانک ملت به نام خانه کارگر اهواز  (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملت يا كارت خوان موجود در خانه كارگر)

    ۴- کپی  صفحه اول دفترچه بیمه

   ۵-  گواهي اشتغال به كار

   ۶ -فرم درخواست عضویت 

همکار گرامی : با عضویت در خانه کارگر و ارتباط مستمر ما را در انجام امور یاری نمائید.

اهواز– بلوار قدس(اتوبان لشکر ) – جنب بیمارستان آپادانا

 تلفن : 4-3782900